Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mana lielākā Dzīves dāvana...

Posted 1/23/2022
Tu - manas Dzīves lielāka dāvana,
Mans virzītājs un spēks.
Tu esi Dieva balva man,
Visjaukākais sapnis un patiesais prieks.