Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

VECĀKU SPĒCINOŠĀS LŪGŠANAS PAR VIŅU AIZGĀJUŠIEM BĒRNIŅIEM

Mātes lūgšana dēliņam Edgaram

Posted 12/14/2020

Dievs Kungs, visuvarenais Debesu Tēvs, es lūdzu Tevi par savu dēliņu Edgaru Kristiānu. 

Es lūdzu, lai mana dēliņa Edgariņa gaišās un tīrās Dvēseles Ceļš ir Gaismas piepildīts. Lai viņa tīrajā eņģeļa sirsniņā paliek gaišas, prieka un Mīlestības pilnas atmiņas par Zemes Dzīvi. 

Lūdzu, lai Debesu valstībā par manu Edgariņu parūpējas brīnišķīgie Gaismas eņģeļi. Lai sedz viņu ar mīkstām, pūkainām sedziņām, lai Edgariņam vienmēr ir silti un mājīgi. Lai manu bērnu ieskauj mana bezgalīgā mātes Mīlestība, lai tā dod spēku un izturību viņa Dvēselei. Es lūdzu, lai mana mīļotā dēliņa Dvēsele dzīvo Labsajūtā, Mierā un absolūtā Laimē.

Es Tevi, lūdzu, Radītāj. Es lūdzu un pateicos.

Read the rest of this entry »